Người online: 1328

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XII - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 493    Tổng số Đại biểu trúng cử:  493

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Đông A 11/6/1941 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Lê Hồng Anh  (Út Anh) 12/11/1949 Nam TP Cần Thơ
3 Phạm Quốc Anh  (Quốc Anh) 11/4/1940 Nam Đồng Nai
4 Vũ Hồng Anh 28/6/1963 Nam TP Hà Nội
5 Dương Kim Anh 5/6/1952 Nữ Trà Vinh
6 Vũ Thị Phương Anh 4/2/1976 Nữ Quảng Nam
7 Nguyễn Hoàng Anh 3/6/1963 Nam TP Hải Phòng
8 Trương Thị Ánh 13/3/1959 Nữ TP Hồ Chí Minh
9 Nguyễn Văn Ba 18/7/1950 Nam Khánh Hoà
10 Lê Thị Thu Ba 10/3/1956 Nữ Đồng Nai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10