Lượt truy cập: 15401954
Người online: 286

Họ và tên: Phạm Thúy Chinh

Tên thường gọi: Phạm Thúy Chinh

Ngày sinh: 15/1/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Sa Pa, thị xã Sa Pa , Lào Cai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/3/1997

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không