Người online: 1676

Họ và tên: Lý Văn Huấn

Tên thường gọi: Lý Văn Huấn

Ngày sinh: 13/10/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Cao Lan

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ , Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 3/2/2000

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không