Người online: 151

Họ và tên: Hà Ánh Phượng

Tên thường gọi: Hà Ánh Phượng

Ngày sinh: 3/11/1991

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thượng Long, huyện Yên Lập , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh

Nghề nghiệp, chức vụ : Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Trung học phổ thông Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày vào đảng: 10/12/2020

Đoàn ĐBQH: Phú Thọ

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không