Người online: 221

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa I - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 416    Tổng số Đại biểu trúng cử:  416

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lưu Ái 1/1/1911 Nam Phan Rang Vào vùng địch chiếm
2 Dương Văn Ân 1/1/1916 Nam Long Xuyên Ngày 5-4-1954, Ban thường trực Quốc hội cho phép Tòa án xử vắng mặt về tội làm việc cho địch và bị tước quyền Đại biểu Quốc hội (bị Pháp bắt năm 1952)
3 Hoàng Anh 10/2/1912 Nam Thừa Thiên
4 Đinh Khắc Anh 1/1/1908 Nam Nam Định
5 Vũ Đức Âu  (Võ Khải Ca) 20/2/1914 Nam Nam Định
6 Diệp Ba 12/7/1916 Nam Mỹ Tho
7 Hoàng Ngọc Bách 5/2/1942 Nam Hà Nam Trong kháng chiến ở trong vùng địch
8 Nguyễn Tường Bách 15/12/1942 Nam Hải Dương Năm 1946 bỏ chạy sang Côn Minh,Trung Quốc
9 Phạm Văn Bạch 18/6/1910 Nam Bến Tre
10 Phạm Bằng 19/6/1910 Nam Quảng Nam Từ trần tháng 9-1948

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10