Lượt truy cập: 23801871
Người online: 114
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Hiển 16/2/1974 Nam Lâm Đồng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10