Người online: 802

Họ và tên: Trịnh Minh Bình

Tên thường gọi: Trịnh Minh Bình

Ngày sinh: 22/8/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Vĩnh Long

Nơi làm việc: Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 26/9/2008

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không