Người online: 3566

Họ và tên: Khương Thị Mai

Tên thường gọi: Khương Thị Mai

Ngày sinh: 8/9/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng , Nam Định

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán công nghiệp; Đại học chuyên ngành chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Sung Việt Nam

Nơi làm việc: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Sung Việt Nam

Ngày vào đảng: 19/5/1997

Đoàn ĐBQH: Nam Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không