Người online: 3405

Họ và tên: Nguyễn Việt Thắng

Tên thường gọi: Nguyễn Việt Thắng

Ngày sinh: 13/3/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận , Kiên Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Huyện uỷ U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Nơi làm việc: Huyện uỷ U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang

Ngày vào đảng: 11/6/1998

Đoàn ĐBQH: Kiên Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không