Người online: 2308

Họ và tên: Quàng Văn Hương

Tên thường gọi: Quàng Văn Hương

Ngày sinh: 3/7/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản lý đất đai; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Chi bộ Dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 7/9/1996

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không