Người online: 174

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Tên thường gọi: Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày sinh: 15/7/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, ngoại ngữ; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị Marketing

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Israel

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 8/3/2001

Đoàn ĐBQH: TP Cần Thơ

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không