Lượt truy cập: 1235332155
Người online: 626

Họ và tên: Trần Quang Minh

Tên thường gọi: Trần Quang Minh

Ngày sinh: 25/11/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Nga - Anh, quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 24/5/2004

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không