Người online: 483

Họ và tên: Nguyễn Duy Minh

Tên thường gọi: Nguyễn Duy Minh

Ngày sinh: 26/7/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Điện Quang, thị xã Điện Bàn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế phát triển; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn lao động thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 9/1/2009

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không