Người online: 2593

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa II - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 458    Tổng số Đại biểu trúng cử:  458

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Huỳnh Khoan Ái 7/4/1924 Nam Bắc Giang
2 Phan Thị An 22/10/1917 Nữ Phú Thọ
3 Hoàng Anh 10/2/1912 Nam Thừa Thiên
4 Nguyễn Tấn Anh  (Linh) 16/2/1916 Nam Hải Ninh
5 Phan Anh 1/3/1912 Nam Hà Tĩnh
6 Phạm Văn Ất 1/12/1932 Nam Bắc Giang
7 Vũ Đức Âu  (Võ Khải Ca) 20/2/1914 Nam Thanh Hoá Từ trần ngày 20-4-1996 tại Bệnh viện Hữu nghị
8 Diệp Ba 12/7/1916 Nam Mỹ Tho
9 Lê Quảng Ba 18/3/1915 Nam Lạng Sơn
10 Trần Xuân Bách 23/5/1924 Nam Nam Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10