Người online: 199

Họ và tên: Cầm Thị Mẫn

Tên thường gọi: Cầm Thị Mẫn

Ngày sinh: 12/11/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 30/10/1999

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không