Lượt truy cập: 15383880
Người online: 543

Họ và tên: Vũ Hải Hà

Tên thường gọi: Vũ Hải Hà

Ngày sinh: 1/3/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hải Anh, huyện Hải Hậu , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngôn ngữ (tiếng Anh), luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý chính sách công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 1/4/1995

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không