Người online: 3167

Họ và tên: Vũ Hải Quân

Tên thường gọi: Vũ Hải Quân

Ngày sinh: 1/8/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Minh, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành công nghệ thông tin

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 25/4/2012

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không