Người online: 3128

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 10/5/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Kim, huyện Thạch Thất , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành thú y

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Ủy viên Hội Nữ tri thức Việt Nam

Nơi làm việc: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ngày vào đảng: 22/6/2009

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không