Người online: 1357

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Hoa

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Mai Hoa

Ngày sinh: 22/4/1967

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm; Tiến sĩ chuyên ngành ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Australia

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/9/1988

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không