Lượt truy cập: 16947244
Người online: 191

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Ngày sinh: 29/9/1985

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính học; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; Bí thư Đảng ủy cơ quan Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn Bình Dương;

Nơi làm việc: Tỉnh đoàn Bình Dương

Ngày vào đảng: 14/12/2009

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không