Người online: 1520

Họ và tên: Trần Lưu Quang

Tên thường gọi: Trần Lưu Quang

Ngày sinh: 30/8/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cơ khí, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ

Nơi làm việc: Văn phòng Chính phủ

Ngày vào đảng: 2/8/1997

Đoàn ĐBQH: TP Hải Phòng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: UBTVQH ban hành NQ số 879/NQ-UBTVQH15 phê chuẩn việc cho thôi làm Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng để thực hiện nhiệm vụ khác