Người online: 291

Họ và tên: Thái Văn Thành

Tên thường gọi: Thái Văn Thành

Ngày sinh: 10/1/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Vinh Tân, thành phố Vinh , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm vật lý; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

Ngày vào đảng: 22/11/1995

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không