Lượt truy cập: 26213841
Người online: 270

Họ và tên: Lò Việt Phương

Tên thường gọi: Lò Việt Phương

Ngày sinh: 17/6/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Chiềng An, thành phố Sơn La , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cầu đường; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Dân nguyện

Ngày vào đảng: 20/9/1999

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không