Người online: 1629

Họ và tên: Nguyễn Duy Thanh

Tên thường gọi: Nguyễn Duy Thanh

Ngày sinh: 12/3/1983

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi , Cà Mau

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý dự án và quản lý xây dựng; Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cà Mau

Nơi làm việc: Hiệp hội doanh nghiệp Cà Mau

Ngày vào đảng: 3/7/2022

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không