Người online: 1654

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Nguyễn Việt Hà

  Tên thường gọi: Nguyễn Việt Hà

  Ngày sinh: 3/12/1985

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

 • Họ và tên: Lò Thị Việt Hà

  Tên thường gọi: Lò Thị Việt Hà

  Ngày sinh: 15/11/1977

  Dân tộc: Thái

  Quê quán: Xã Chiềng An, thành phố Sơn La , Sơn La

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

 • Họ và tên: Chẩu Văn Lâm

  Tên thường gọi: Chẩu Văn Lâm

  Ngày sinh: 16/4/1967

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Âu Thị Mai

  Tên thường gọi: Âu Thị Mai

  Ngày sinh: 25/3/1978

  Dân tộc: Sán Chay (Cao Lan-Sán Chỉ)

  Quê quán: Xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành văn hóa dân tộc; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý văn hóa

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

 • Họ và tên: Ma Thị Thúy

  Tên thường gọi: Ma Thị Thúy

  Ngày sinh: 3/10/1978

  Dân tộc: Tày

  Quê quán: Xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa , Tuyên quang

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành trồng trọt; Thạc sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

 • Họ và tên: Nguyễn Đắc Vinh

  Tên thường gọi: Nguyễn Đắc Vinh

  Ngày sinh: 25/11/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai , Nghệ An

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành hóa học

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15