Người online: 458

Họ và tên: Lê Thị Thanh Xuân

Tên thường gọi: Lê Thị Thanh Xuân

Ngày sinh: 15/12/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mnông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đạ M’Rong, huyện Đam Rông , Lâm Đồng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn, Thạc sĩ Văn hóa, Tiến sĩ chuyên ngành văn hóa dân gian

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 3/8/2007

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không