Lượt truy cập: 26329910
Người online: 170
   Kết quả tìm được: 67    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 494

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Long An
2 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
3 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh
4 Trịnh Minh Bình 22/8/1977 Nam Vĩnh Long
5 Hoàng Đức Chính 16/5/1981 Nam Hoà Bình
6 Thái Thị An Chung 10/11/1973 Nữ Nghệ An
7 Trần Chí Cường 15/2/1973 Nam TP Đà Nẵng
8 Hoàng Thị Đôi 4/6/1977 Nữ Sơn La
9 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
10 Nguyễn Hải Dũng 11/11/1967 Nam Nam Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10