Người online: 2941

Họ và tên: Nguyễn Hải Nam

Tên thường gọi: Nguyễn Hải Nam

Ngày sinh: 2/10/1977

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Hòa, huyện Lương Tài , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tài chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 7/6/2006

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không