Người online: 3101

Họ và tên: Lê Văn Hiệu

Tên thường gọi: Lê Văn Hiệu

Ngày sinh: 2/8/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hải Dương

Ngày vào đảng: 13/9/1997

Đoàn ĐBQH: Hải Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không