Người online: 143

Họ và tên: Trần Thị Thanh Hương

Tên thường gọi: Trần Thị Thanh Hương

Ngày sinh: 19/1/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Thạnh Đông, huyện Gò Công , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành báo chí

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Ngày vào đảng: 20/4/1995

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh