Lượt truy cập: 15387401
Người online: 206

Họ và tên: Hoàng Quốc Khánh

Tên thường gọi: Hoàng Quốc Khánh

Ngày sinh: 30/9/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Giáy

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lai Châu, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu

Ngày vào đảng: 30/3/2006

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không