Lượt truy cập: 21471226
Người online: 198
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 498

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Sửu 9/11/1973 Nữ Thừa Thiên - Huế

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10