Người online: 1677

Họ và tên: Trần Thị Thanh Lam

Tên thường gọi: Trần Thị Thanh Lam

Ngày sinh: 29/9/1979

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Pakistan

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 13/8/2004

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không