Người online: 812

Họ và tên: Nguyễn Văn Thạnh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Thạnh

Ngày sinh: 20/8/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Thuận, huyện Hồng Ngự , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 25/4/2002

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 956/NQ-UBTVQH15 ngày 9/1/2024