Người online: 3573

Họ và tên: Ngô Chí Cường

Tên thường gọi: Ngô Chí Cường

Ngày sinh: 11/9/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính, kinh tế chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Trà Vinh

Ngày vào đảng: 24/5/1992

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh