Lượt truy cập: 28499776
Người online: 260

Họ và tên: Hoàng Thị Thúy Lan

Tên thường gọi: Hoàng Thị Thúy Lan

Ngày sinh: 6/5/1966

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 17/6/1995

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh