Lượt truy cập: 15422440
Người online: 480

Họ và tên: Thái Thanh Quý

Tên thường gọi: Thái Thanh Quý

Ngày sinh: 19/4/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Thành, huyện Yên Thành , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày vào đảng: 20/2/2002

Đoàn ĐBQH: Nghệ An

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không