Người online: 1853

Họ và tên: Nguyễn Văn Lợi

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Lợi

Ngày sinh: 23/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày vào đảng: 17/4/1981

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không