Lượt truy cập: 15422009
Người online: 453

Họ và tên: Nguyễn Cao Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Cao Sơn

Ngày sinh: 9/5/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương , Thái Bình

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tin học; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình.

Nơi làm việc: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

Ngày vào đảng: 29/8/2013

Đoàn ĐBQH: Hoà Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không