Người online: 247

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

 • Họ và tên: Dương Thanh Bình

  Tên thường gọi: Dương Thanh Bình

  Ngày sinh: 8/8/1961

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình , Cà Mau

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế - chính trị

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ

 • Họ và tên: Nguyễn Quốc Hận

  Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Hận

  Ngày sinh: 17/2/1965

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau , Cà Mau

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau khóa XV

 • Họ và tên: Lê Mạnh Hùng

  Tên thường gọi: Lê Mạnh Hùng

  Ngày sinh: 24/10/1973

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hiệp Cường, huyện Kim Động , Hưng Yên

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học chuyên ngành hóa dầu và xúc tác hữu cơ

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

 • Họ và tên: Đinh Ngọc Minh

  Tên thường gọi: Đinh Ngọc Minh

  Ngày sinh: 3/5/1967

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lâm nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Azerbaizan

 • Họ và tên: Nguyễn Duy Thanh

  Tên thường gọi: Nguyễn Duy Thanh

  Ngày sinh: 12/3/1983

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi , Cà Mau

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng cầu đường; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý dự án và quản lý xây dựng; Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Cà Mau

 • Họ và tên: Lê Thanh Vân

  Tên thường gọi: Lê Thanh Vân

  Ngày sinh: 23/12/1964

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- nghị viện Châu âu (EP)

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15