Người online: 1643

Họ và tên: Huỳnh Thanh Phương

Tên thường gọi: Huỳnh Thanh Phương

Ngày sinh: 4/5/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Ngày vào đảng: 19/5/1999

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không