Lượt truy cập: 15416119
Người online: 70
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Quốc Khánh 30/9/1974 Nam Lai Châu

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10