Người online: 4955

Họ và tên: Lê Trường Lưu

Tên thường gọi: Lê Trường Lưu

Ngày sinh: 23/1/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Gia, huyện Phú Vang , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ngày vào đảng: 11/6/1992

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh