Người online: 1537

Họ và tên: Tạ Văn Hạ

Tên thường gọi: Tạ Văn Hạ

Ngày sinh: 24/1/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên , Bắc Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật, điện; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Chi bộ Văn hóa, Giáo dục, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ngày vào đảng: 18/5/2004

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không