Lượt truy cập: 15383003
Người online: 109

     Kết quả tìm được: 6    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

 • Họ và tên: Hoàng Đức Chính

  Tên thường gọi: Hoàng Đức Chính

  Ngày sinh: 16/5/1981

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn , Hoà Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên; Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân; Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hòa Bình

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Phú Hà

  Tên thường gọi: Nguyễn Thị Phú Hà

  Ngày sinh: 17/3/1972

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân , Hà Tĩnh

  Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

  Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội

 • Họ và tên: Trương Thị Mai

  Tên thường gọi: Trương Thị Mai

  Ngày sinh: 23/1/1958

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Sử, luật; Thạc sĩ chuyên ngành hành chính công

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

 • Họ và tên: Đặng Bích Ngọc

  Tên thường gọi: Đặng Bích Ngọc

  Ngày sinh: 29/9/1980

  Dân tộc: Mường

  Quê quán: Xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn , Ninh Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật kinh tế và luật quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật

  Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình

 • Họ và tên: Nguyễn Cao Sơn

  Tên thường gọi: Nguyễn Cao Sơn

  Ngày sinh: 9/5/1969

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương , Thái Bình

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tin học; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Hội đồng trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam; Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình.

 • Họ và tên: Ngô Văn Tuấn

  Tên thường gọi: Ngô Văn Tuấn

  Ngày sinh: 2/8/1971

  Dân tộc: Kinh

  Quê quán: Xã Liên Bão, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

  Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính tín dụng; Thạc sĩ chuyên ngành tài chính - ngân hàng

  Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 15