Lượt truy cập: 19339378
Người online: 128

Họ và tên: Nguyễn Quang Huân

Tên thường gọi: Nguyễn Quang Huân

Ngày sinh: 20/12/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy , Thái Bình

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp; sau đại học Quản lý Nước và Môi trường; Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Chi bộ cơ sở, Phó Chủ tịch Hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường, thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN)

Nơi làm việc: Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (HALCOM)

Ngày vào đảng: 12/8/1995

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không