Người online: 1432

Họ và tên: Chá A Của

Tên thường gọi: Chá A Của

Ngày sinh: 14/11/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chăn nuôi - thú y; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Ngày vào đảng: 23/9/2002

Đoàn ĐBQH: Sơn La

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không