Lượt truy cập: 15422687
Người online: 421
   Kết quả tìm được: 48    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Hồng An 11/12/1971 Nữ Quảng Ngãi
2 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
3 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
4 Nguyễn Thanh Cầm 11/8/1975 Nữ Tiền Giang
5 Trương Xuân Cừ 5/10/1960 Nam TP Hà Nội
6 Lê Văn Cường 28/8/1978 Nam Thanh Hoá
7 Phạm Thị Hồng Diễm 1/1/1979 Nữ Trà Vinh
8 Lâm Văn Đoan 30/1/1976 Nam Lâm Đồng
9 Nguyễn Thị Thu Dung 4/8/1969 Nữ Thái Bình
10 Lò Thị Việt Hà 15/11/1977 Nữ Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10