Người online: 203

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Ngày sinh: 11/1/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc , Bình Thuận

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng; Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Tư pháp, Bí thư Chi bộ 3 cơ quan Sở Tư pháp; Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Chi hội trưởng Chi hội luật gia Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi làm việc: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 15/12/1999

Đoàn ĐBQH: TP Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không