Người online: 2632

Họ và tên: Bùi Văn Nghiêm

Tên thường gọi: Bùi Văn Nghiêm

Ngày sinh: 18/11/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quới An, huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; Tiến sĩ chuyên ngành khoa học chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 29/9/1987

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh